Value Indicator (KVI)

Wat is KVI (Key Value Indicator)?

De KVI is voor het team de belangrijkste indicator om te achterhalen of ze value (waarde) genereren. De KVI is één getal, gevisualiseerd in een trendlijn, die de relatie tussen klantimpact en value voor het bedrijf concreet maakt. De focus bij deze tool ligt op klanten slimmer en beter bedienen waardoor ze meer value genereren voor het bedrijf. Het is dus geen intern gericht doel dat meet wat het team doet. De KVI is een actueel cijfer waarmee het team de gevolgen van handelingen kan meten. Teamleden kunnen de cijfers zelfstandig raadplegen en analyseren. Meerdere teams die met elkaar samenwerken aan dezelfde value, hebben dezelfde KVI.

Value indicator

Waarom KVI?

Om echt het voordeel van agile werken te pakken is het belangrijk dat teams leren slimmer te werken. De agile leider moet niet sturen op harder werken of meer doen in kortere tijd, maar sturen op effectiviteit en dus meer waarde. Daarnaast kunnen teams met een heldere KVI veel sneller en betere beslissingen nemen waardoor ze wendbaarder worden.

Voorbeelden van KVI’s

  1. Conversie: de conversie (%) op de website. Van de 100 bezoekers, hoeveel koopt daarvan.
  2. Daily active users (DAU): het aantal (miljoenen) gebruikers dat elke dag de app gebruikt.
  3. Daily active minutes (DAM). het aantal (miljoenen) minuten dat de app wordt gebruikt.
  4. Handmatige acties (HA): het aantal handmatige acties dat per week nog door de binnendienst verricht moet worden omdat de software dit nog niet volledig ondersteunt.
  5. Aantal calls per week per 1.000 klanten (KPkK). Aantal keer dat 1000 klanten per week bellen omdat de website nog niet heel duidelijk is of de self-service nog niet alles ondersteunt.

Enkele voordelen van het gebruik van deze tool

  1. Het verhoogt de focus op de gebruiker en de klanten. Hierdoor kunnen de teams wendbaar inspelen op de veranderingen in de markt.
  2. Doordat de teams weten wat voor hun ‘het winnen van de wedstrijd’ is, kunnen ze hun denkkracht, creativiteit en focus daarop leggen. Dit maakt de teams eerder succesvoller.
  3. De agile leider krijgt een concrete metric in handen om te zien hoeveel waarde de teams leveren.
  4. De teams worden minder gauw gezien als een kostenpost maar eerder als een investering die geld oplevert.
  5. Het is voor de teams motiverend om te zien hoe hun werkzaamheden bijdragen aan de ambities van het bedrijf.
feedback_small.png