Validated Learning Bord – VLB

Wat is de Validated Learning Bord?

Het Validated Learning Bord (VLB) geeft overzichtelijk weer wat zich in welke stap van de leerlus bevindt. Het VLB bestaat uit zes kolommen, waarbij elke kolom een stap vertegenwoordigt (schetsen, bouwen, opleveren, gebruiken en leren). Tot slot is er een laatste kolom ‘Done’ of ‘Geleerd’. In elke kolom hangen die werkzaamheden voor de teams die in die specifieke fase van de leerlus zitten.

Waarom een bord voor Validated Learning?

De afgelopen jaren ben ik op zoek gegaan naar een praktische tool voor teams om dagelijks echt met de leerlus bezig te zijn. De tool moest teams helpen om in hun dagelijkse werkzaamheden gefocust te zijn op leren, feedback ophalen bij gebruikers en snel bijsturen op de nieuwste inzichten. De leerlus en het verkorten van de t2l is belangrijk, maar van het toepassen kwam in de praktijk weinig terecht. Uiteindelijk leidde dit tot het maken van het Validated Learning Board (VLB). Op dit bord wordt het overzicht van de werkzaamheden per stap van de leerlus bijgehouden.
Zodra een van de werkzaamheden in een volgende stap van de leerlus komt, wordt het bord bijgewerkt door het bijbehorende kaartje te verhangen.

Voorbeeld van een VLB

Validated Learning

Kracht van een Validated Learning

Geconcludeerd kan worden dat het VLB een krachtige tool is om dagelijks met de leerlus bezig te zijn en deze echt toe te passen. De kracht zit in het feit dat de teams er dagelijks mee werken en hun werkzaamheden
visualiseren en daarnaast de tool gebruiken om samen met stakeholders en klanten continu te leren en te verbeteren.
De agile leider heeft hierbij de volgende taken:

  • Aangeven van het belang van het bord en het event.
  • Zelf geregeld langslopen en vragen stellen aan het team over de voortgang van de leerlus.
  • Zorgen dat de geleerde lessen worden herhaald en doorgegeven aan andere teams.
  • Zorgen dat belemmeringen voor de leersnelheid worden weggenomen.
  • Zorgen dat de juiste stakeholders en klanten tijd vrijhouden om bij het t2l-event aanwezig te zijn.
  • Productmanagers ondersteunen in het stakeholdermanagement.
feedback_small.png