Ownership model

Wat is het Ownership-model?

Het Ownership-model (Eigenaarschapsmodel) visualiseert de relatie tussen de vrijheid en volwassenheid van het team. Het bestaat uit twee assen, twee rode zones,
een groene zone en een trap. Alleen als de vrijheid en de volwassenheid van de teams in balans zijn, kunnen de teams eigenaarschap oppakken. Deze tool ziet er als volgt uit:

Horizontale as: volwassenheid

De volwassenheid geeft aan in hoeverre het team zelfstandig in staat is om zijn werk te organiseren en producten en diensten te leveren aan de klanten. Of in het kort: de mate waarin het team zelforganiserend klantimpact kan leveren.

Verticale as: vrijheid

De verticale as geeft aan hoeveel vrijheid de teams krijgen van de agile leider en hun omgeving. Bij lage vrijheid hebben ze voor veel zaken afstemming en toestemming nodig en krijgen ze veel details vooraf aangeleverd.

Twee rode zones

De twee rode zones (lichtgrijs in het model) ontstaan wanneer vrijheid en volwassenheid niet in balans zijn.

Groene zone

De groene zone bevindt zich in het midden, het gebied waar volwassenheid en vrijheid wel in balans zijn. Het team krijgt duidelijkheid en kaders. Tegelijkertijd krijgen ze de ruimte voor hun eigen inbreng. Dit is de ideale omgeving voor het team om eigenaarschap te pakken.

Waarom deze tool?

Puur op signalen van passiviteit, lage kwaliteit, medewerkers die weggaan en het uitblijven van eigen initiatief, kan de leidinggevende vaak niet bepalen of ingrijpen of loslaten het beste is. Daarvoor moet hij eerst weten wat de volwassenheid van het team is en hoeveel vrijheid zij nodig hebben om eigenaarschap te pakken. Om hierbij te helpen is het Eigenaarschapsmodel ontwikkeld. Aan de hand van deze tool kan de leidinggevende in de praktijk makkelijker bepalen wat er moet gebeuren. Met dit model wordt direct inzichtelijk of ingrijpen noodzakelijk is of dat loslaten de betere optie is.

Aan de slag met deze tool?
Volg de 2-daagse training »

feedback_small.png