Habit matrix

Wat is een Habit matrix (gewoontematrix)?

Het is helaas vaak onmogelijk om aan het gedrag van een individuele medewerker te zien of dit op de lange termijn bijdraagt aan een agile cultuur. Dat maakt het lastig om ongezonde gewoontes te herkennen. Het werkt beter om bij het ongewenste langetermijneff ect te bestuderen en te zoeken naar de achterliggende ongezonde gewoontes. Ik heb een tool ontwikkeld om agile leiders hierbij te helpen: de Gewoontematrix. Deze tool ondersteunt het brainstormen over ongewenste effecten en achterliggende ongezonde gewoontes en helpt gezonde gewoontes te ontwerpen. De Gewoontematrix ziet er als volgt uit:

Waarom deze Habit matrix?

Gewoontes of Habits vormen een heel sterk onderdeel van de cultuur. Om een cultuur verandering door te voeren, moeten allereerst de gewoontes veranderen. Gewoontes worden heel snel door anderen overgenomen. Een mooi voorbeeld daarvan is het volgende filmpje van Brain Games:

Een gewoonte is een handeling of gedrag waar men aan gewend is en waar men niet expliciet over nadenkt. Denk aan ’s avonds tandenpoetsen, remmen voor rood, bij spanning schouders optrekken of schoenen uittrekken als je thuiskomt. Een gewoonte bestaat uit drie stappen: trigger,routine en beloning. De gewoonte wordt getriggerd waarna de routine
wordt beloond. Samen vormen deze drie onderdelen de gewoontelus of habit loop.
De trigger is een situatie, moment of gebeurtenis. De routine is daarbij de actie of handeling die in het begin misschien wat onwennig was, maar steeds meer routine wordt. Door de beloning maken onze hersenen namelijk een steeds sterkere verbinding tussen de trigger en de handeling, waardoor we handelen zonder erover na te denken.

Voorbeeld Habit matrix

feedback_small.png