Freeedom-Matrix

Wat is een Freedom-Matrix?

Deze tool is deels gebaseerd op het Delegation Board van Jurgen Appelo. In de Freedom-matrix of Vrijhedenmatrix wordt het verband gelegd tussen de volwassenheid van het team en de vrijheid die het team krijgt op specifi eke onderwerpen. Daarmee maakt deze vierde tool van de toolkit inzichtelijk welke vrijheden het team wanneer krijgt. Daardoor worden de verwachtingen rondom de vrijheid expliciet. De Vrijhedenmatrix ziet er als volgt uit:

 

Aan de slag met deze tool?
Volg de 2-daagse training »

feedback_small.png