De toolkit

Het stuur van de agile leider bestaat uit vier componenten. Elke component bestaat uit twee praktische tools. In totaal dus acht tools. De tools worden dusdanig uitgelegd dat leiders hier direct mee aan de slag kunnen. De tools zijn afzonderlijk te gebruiken en als zodanig succesvol. Alle tools tezamen – de toolkit – versterken elkaar uiteraard wel. Het gaat om de volgende acht tools:

  1. KVI – de Key Value Indicator (KVI) is voor het team de belangrijkste indicator voor waardecreatie.
  2. Impactladder – voor het brainstormen over en het visualiseren van de klantimpact. Dit helpt teams hun producten en diensten continu te verbeteren.
  3. Eigenaarschapmodel – visualiseert wat teams nodig hebben om eigenaarschap op te pakken.
  4. Vrijhedenmatrix – welke vrijheden en verantwoordelijkheden heeft het team op welk moment.
  5. T2L – om de leersnelheid van het team te meten.
  6. Validated Learning Board (VLB) – om het leerproces van het team visueel bij te houden.
  7. Gewoontematrix – ter ondersteuning van cultuurverandering en het ontwerpen van nieuwe gewoontes.
  8. TO-GRIP – om de agile leider te ondersteunen in het doorvoeren van grote verbeteringen.

feedback_small.png